We save great beauty
www.allicin-treecare.nl

Welkom

behoud DE KASTANJE

Wereldwijd gaan er steeds meer kastanje bomen dood aan de kastanjeziekte, een sluipende ziekte die wordt veroorzaakt door de moeilijk te bestrijden bacterie Pseudomonas Syringae. Als we niet oppassen zijn straks veel parken, stadssingels en lanen van deze karateristieke kastanjebomen ontdaan.


Allicin Tree Care doet al sinds 2006 onderzoek naar een behandelingsmethode voor de kastanjebloedingsziekte. Zowel in vitro als in vivo zijn de afgelopen jaren uitgebreide proeven en effectieve behandelingen gedaan. Daarnaast hebben wij intensief onderzoek gedaan naar het verbeteren van ons product.
Met als gevolg dat er begin 2014 een doorbraak is bereikt.

Dankzij een speciaal procedé is het gelukt Allicine te stabiliseren en in hoge concentratie te fabriceren. Hierdoor is de werkzaamheid enorm vergroot.

Dit middel wordt via een door ons onwikkelde injectiemethode rechtstreeks in het vaatstelsel en de sapstroom van de boom geinjecteert.

Hierdoor kan het middel op natuurlijke wijze alle delen van de boom bereiken en de bacterie overal effectief bestrijden.
De stof doodt de bacterie Pseudemonas Syringae volledig, terwijl het gezonde organisme van de boom geen enkele schade oploopt. De wetenschappelijke naam van deze stof is Diallylthiosulfide. Allicine was van oudsher al bekend als de werkzame stof uit Alium Sativum. Diallylthiosulfide is getest door TNO Delft, afdeling Kwaliteit van Leven, sectie Microbiology. Het onderzoeksrapport geeft ondubbelzinnig aan dat bij de juiste concentraties de bacterie volledig wordt gedood.

Onderzoek van de Plantenziektekundige Dienst van de universiteit Wageningen (LNV) bevestigt deze conclusie. Kijk hier voor grafieken. Diallylthiosulfide (Allicine) is alleen leverbaar via Allicin Tree Care. De stof heeft naast haar bacteriedodende werking ook sterke schimmel dodende eigenschappen. Zieke kastanjebomen die Pseudomonas Syringae ontwikkelen, zitten ook vaak onder de schimmeluitslag. Door de verminderde weerstand van de kastanjeboom kunnen zich op de bast van de bomen ook zwammen ontwikkelen. De wortels (mycella) van deze zwammen, die als witte draden door het hout lopen, worden eveneens door Diallylthiosulfide bestreden. Kijk hier voor een beschrijving van de fungicide werking van het middel.
loading